اداره بهزیستی

اداره بهزیستی


مشخصات پروژه 36 واحدی مسکن معلولین شهرستان مهریز پروژه ساخت مسکن معلولین و مددجویان ولایت با 36 واحد مسکونی که 7 واحد آن از سهمیه ریاست جمهوری بوده به متراژ 3800 متر مربع و زیربنای 2700 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 1.900.000.000 ریال 55 تا 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. ضمنا این طرح در بهمن 1386 شروع و در سال 1388 به بهره برداری خواهد رسید.
اداره بهزیستی

مشخصات پروژه 36 واحدی مسکن معلولین شهرستان مهریز

پروژه ساخت مسکن معلولین و مددجویان ولایت با 36 واحد مسکونی که 7 واحد آن از سهمیه ریاست جمهوری بوده به متراژ 3800 متر مربع و زیربنای 2700 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 1.900.000.000 ریال 55 تا 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. ضمنا این طرح در بهمن 1386 شروع و در سال 1388 به بهره برداری خواهد رسید.

آدرس کوتاه :