آخرین نشست های هماهنگی همایش چاووشی خوانی در مهریز برگزار شد

آخرین نشست های هماهنگی همایش چاووشی خوانی در مهریز برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، آخرین نشست های هماهنگی همایش منطقه ای چاووشی خوانی در مهریز برگزار شد در این نشست مکان برگزاری این همایش حسینیه باغ بهار تعیین شد. زمان اجرای این همایش نیز یازدهم و دوازدهم دی ماه اعلام شده که تا کنون بیش از 130 نفر استان‌های یزد، اصفهان، فارس، کرمان و خراسان جنوبی  در این همایش ثبت نام کردند.
آخرین نشست های هماهنگی همایش چاووشی خوانی در مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، آخرین نشست های هماهنگی همایش منطقه ای چاووشی خوانی در مهریز برگزار شد
در این نشست مکان برگزاری این همایش حسینیه باغ بهار تعیین شد.
زمان اجرای این همایش نیز یازدهم و دوازدهم دی ماه اعلام شده که تا کنون بیش از 130 نفر استان‌های یزد، اصفهان، فارس، کرمان و خراسان جنوبی  در این همایش ثبت نام کردند.

آدرس کوتاه :