آخرین جلسه برنامه ریزی مراسم روحبخش اعتکاف تشکیل شد

آخرین جلسه برنامه ریزی مراسم روحبخش اعتکاف تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، آخرین جلسه برنامه ریزی مراسم معنوی و روح بخش اعتکاف  به ریاست معاون فرماندار در مهریز تشکیل و در خصوص هر چه با شکوه تر برگزار شدن برنامه ها بحث و تبادل نظر شد. ولی الله دهقان مسئول شورای اعتکاف مهریز در این جلسه از برگزاری مراسم اعتکاف در 10 مسجد شهری و روستایی در این شهرستان خبر داد.
آخرین جلسه برنامه ریزی مراسم روحبخش اعتکاف تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، آخرین جلسه برنامه ریزی مراسم معنوی و روح بخش اعتکاف  به ریاست معاون فرماندار در مهریز تشکیل و در خصوص هر چه با شکوه تر برگزار شدن برنامه ها بحث و تبادل نظر شد.
ولی الله دهقان مسئول شورای اعتکاف مهریز در این جلسه از برگزاری مراسم اعتکاف در 10 مسجد شهری و روستایی در این شهرستان خبر داد.

آدرس کوتاه :