اختصاص ۱۷ میلیارد ریال اعتبار به آبرسانی روستاهای مهریز

اختصاص ۱۷ میلیارد ریال اعتبار به آبرسانی روستاهای مهریز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیر آب و فاضلاب روستایی مهریز از اختصاص ۱۷ میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی به روستاهای این شهرستان خبر داد. محمد مهدی خلاصه زاده اظهار داشت: این اعتبارات از منابع مختلف اعتباری نظیر سفر مقام معظم رهبری، سفر ریاست جمهوری، استانی و خشکسالی تامین شده است. وی عنوان کرد: هزار و ۴۰۰ متر خط انتقال و ۵۵۰ متر شبکه توزیع برای آبرسانی به روستاهای چاه بنه، محمد آباد و اکبر آباد (تنگ چنار ) اجرا شده و انشعابات مورد نیاز متقاضیان واگذار شده است. خلاصه زاده یادآور شد: در راستای ذخیره سازی آب شرب و بهداشت مشترکان دهستان تنگ چنار یک باب مخزن هزار متر مکعبی و یک باب مخزن ۲۵۰ متر مکعبی ایستگاه پمپاژ در حال ساخت است.
اختصاص ۱۷ میلیارد ریال اعتبار به آبرسانی روستاهای مهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیر آب و فاضلاب روستایی مهریز از اختصاص ۱۷ میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی به روستاهای این شهرستان خبر داد.
محمد مهدی خلاصه زاده اظهار داشت: این اعتبارات از منابع مختلف اعتباری نظیر سفر مقام معظم رهبری، سفر ریاست جمهوری، استانی و خشکسالی تامین شده است.
وی عنوان کرد: هزار و ۴۰۰ متر خط انتقال و ۵۵۰ متر شبکه توزیع برای آبرسانی به روستاهای چاه بنه، محمد آباد و اکبر آباد (تنگ چنار ) اجرا شده و انشعابات مورد نیاز متقاضیان واگذار شده است.
خلاصه زاده یادآور شد: در راستای ذخیره سازی آب شرب و بهداشت مشترکان دهستان تنگ چنار یک باب مخزن هزار متر مکعبی و یک باب مخزن ۲۵۰ متر مکعبی ایستگاه پمپاژ در حال ساخت است.

آدرس کوتاه :