اختتامیه طرح هجرت 3 در مهریز برگزار شد

اختتامیه طرح هجرت 3 در مهریز برگزار شد


مرمت و زیباسازی 36 مرکز آموزشی و فرهنگی مهریز
اختتامیه طرح هجرت 3 در مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، با حضور مدیرآموزش و پرورش مهریز، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز و جمعی از مسئولین و دانش آموزان اختتامیه طرح هجرت 3 در مهریز برگزار شد
در قالب این طرح 36 مرکز آموزشی و فرهنگی مهریز با بکارگیری 40 نفر از دانش آموزان زیباسازی و مرمت شدند.آدرس کوتاه :