اخبار کوتاه از دانشگاه پیام نور مهریز

اخبار کوتاه از دانشگاه پیام نور مهریز


  اخبار کوتاه از دانشگاه پیام نور مهریز هسته علمی روانشناسی بسیج دانشجویی داشنشگاه پیام نور مرکز مهریز بعنوان هسته علمی برتر دانشگاهای استان یزد در جشنواره ممتازین ومبتکرین معرفی شد  . اقای دکتر علیرضا دهقانپور رئیس دانشگاه پیام نور مهریز با کسب حد اکثر ارا بعنوان نماینده روسا در کمیته نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان معرفی شد . حسن زارعیان کارمند دانشگاه پیام نور مهریز در چهاردهمین دوره مسابقات قرانی سراسری پیام نور کشور در رشته ترتیل مقام دوم کشوری را کسب کرد.
اخبار کوتاه از دانشگاه پیام نور مهریز
  اخبار کوتاه از دانشگاه پیام نور مهریز

هسته علمی روانشناسی بسیج دانشجویی داشنشگاه پیام نور مرکز مهریز بعنوان هسته علمی برتر دانشگاهای استان یزد در جشنواره ممتازین ومبتکرین معرفی شد .

اقای دکتر علیرضا دهقانپور رئیس دانشگاه پیام نور مهریز با کسب حد اکثر ارا بعنوان نماینده روسا در کمیته نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان معرفی شد .

حسن زارعیان کارمند دانشگاه پیام نور مهریز در چهاردهمین دوره مسابقات قرانی سراسری پیام نور کشور در رشته ترتیل مقام دوم کشوری را کسب کرد.

آدرس کوتاه :