مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد:

اجرای مستمر تئاتر فصلی در شهرستان مهریز


مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد گفت: اجرای تئاتر فصلی در شهرستان مهریز بصورت مستمر اجرا خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد گفت: اجرای تئاتر فصلی در شهرستان مهریز بصورت مستمر اجرا خواهد شد.

مجید جوادیان زاده مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد  گفت: شهرستان مهریز در زمینه فرهنگی دارای پتانسیل‌های فراوانی است و در خصوص اجرای مستمرتئاتر ازمناطق برتر استان است که می‌تواند در این زمینه، بعنوان یک برند معرفی شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه بودجه برنامه جامعه فرهنگی برای شهرستان مهریز از طرف استان یزد تامین می‌شود، افزود: هر کتابی که فاخر و خاص باشد وظیفه شورای فرهنگی عمومی است که آن را به چاپ برساند.
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اشاره به ضرورت عدالت فرهنگیدر همه مناطق استان، بیان داشت: باید روی همه شهرستان استان یزد یک برش فرهنگی مهم داشته باشیم که نمونه آن، اکران فیلم‌های منتخب جشنواره‌های فرهنگی همزمان با استان‌های مختلف در استان یزد است.
معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد هم با اشاره به ظرفیت‌های هنرمندان شهرستان مهریز در زمینه هنر‌های تجسمی گفت: استان یزد بعنوان پایتخت هنرهای تجسمی معرفی شده است و خوشبختانه در این زمینه افراد با توانمند‌های خاص در مهریز شناسایی شده اند.
محمود دهقان افزود: شهرستان مهریز هنرمندان فعالی دارد بنابراین باید نگارخانه فعالی تری داشته باشد تا هنرمندان بتوانند به تبادل آثار هنری و تبادل تجربیات خود بپردازند که این امر باعث هم افزایی بیشتر هنرمندان خواهد شد.
آدرس کوتاه :