با حضورمدیر کل دفتر امور مراتع كشور:

اجرای طرح جنگلانه در عرصه های طبیعی مهریزآغاز شد


طرح جنگلانه در بیش از 100هکتار از مراتع شهرستان مهریز اجرایی می شود.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز:ترحم بهزاد مدیر کل دفتر امور مراتع کشور در آیین آغاز اجرای طرح جنگلانه در مهریز گفت: این طرح با هدف حفظ و احیاء و اصلاح و تقویت پوشش گیاهی و ایجاد مراتع مصنوعی و بهره برداری اصولی پایدار از مراتع و بالا بردن توان تولیدی مراتع کشور و ارتباط  اصولی انسان با محیط زیست این طرح ها انجام می شود.
 
بهزاد افزود : استان یزد دارای چهارمیلیون و چهارصد هزار هکتار هکتارعرصه جنگلی ومرتعی است که شهرستان مهریز 535 هزار هکتار عرصه مرتعی را به خودش اختصاص داده است.
  از بیستم آذرماه به مدت یک هفته  طرح جنگلانه به همت تشکل های مردمی و منابع طبیعی دراستان یزد  شهرستان مهریز آغاز شده است.
وی اشاره کرد : در بحث منابع طبیعی در سال جاری از محل صندوق توسعه ملی مبلغ 14میلیارد و سیصد میلیون تومان سهم استان یزد در نظر گرفته شده است که از این میزان در 9 شهرستان استان عملیات های مختلف مرتبط با منابع طبیعی انجام شده است.
سیدعلی باقری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریزگفت:طرح جنگلانه طرحیست ملی که از سال1393به منظور فرهنگ سازی و بکارگیری گروه های مردم نهاد برای حفاظت و حراست از پوشش های مرتعی در حال اجراست ودر اجرای این طرح کاشت درخت بادام کوهی و گیاهان مانند ریواس اشترک و آنغوزه در اولویت قرار گرفته است.

آدرس کوتاه :