اجرای طرح بازدید همگانی از کارگاه‌های آموزشی مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای مهریز

اجرای طرح بازدید همگانی از کارگاه‌های آموزشی مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای مهریز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، سرپرست مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای مهریز از اجرای طرح بازدید همگانی از کارگاه‌های آموزشی مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای به مناسبت هفته مشاغل خبر داد. هادی ابوئی در دیدار برخی مسئولین مهریز  از اجرای طرح بازدید همگانی از کارگاه‌های آموزشی مراکز آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای از تاریخ اول تا 11 اردیبهشت‌ماه، همزمان با سراسر کشور خبر داد. وی، هدف از اجرای این طرح را آشنایی بیشتر همشهریان و جوانان علاقه‌مند با امکانات آموزشی مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای و فراگیر کردن این آموزش‌ها در سطح جامعه دانست. ابویی افزود: مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای شهرستان مهریز دارای هفت کارگاه آموزشی در مرکز برادران و هفت کارگاه آموزشی در مرکز خواهران است که دارای امکانات و تجهیزات مناسب آموزشی برای استفاده همشهریان عزیز است.
اجرای طرح بازدید همگانی از کارگاه‌های آموزشی مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای مهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، سرپرست مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای مهریز از اجرای طرح بازدید همگانی از کارگاه‌های آموزشی مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای به مناسبت هفته مشاغل خبر داد.
هادی ابوئی در دیدار برخی مسئولین مهریز  از اجرای طرح بازدید همگانی از کارگاه‌های آموزشی مراکز آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای از تاریخ اول تا 11 اردیبهشت‌ماه، همزمان با سراسر کشور خبر داد.
وی، هدف از اجرای این طرح را آشنایی بیشتر همشهریان و جوانان علاقه‌مند با امکانات آموزشی مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای و فراگیر کردن این آموزش‌ها در سطح جامعه دانست.
ابویی افزود: مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای شهرستان مهریز دارای هفت کارگاه آموزشی در مرکز برادران و هفت کارگاه آموزشی در مرکز خواهران است که دارای امکانات و تجهیزات مناسب آموزشی برای استفاده همشهریان عزیز است.

آدرس کوتاه :