اجرای شبکه توزیع آبرسانی به واحدهای مسکن مهر روستای مدوار

اجرای شبکه توزیع آبرسانی به واحدهای مسکن مهر روستای مدوار


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان مهریز از اجرای شبکه توزیع آبرسانی به مسکن مهر روستایی خبر داد. محمدمهدی خلاصه زاده اظهار داشت: در سال گذشته نصب انشعاب‌ ها و لوله گذاری شبکه آب مسکن مهر روستایی در شهرستان مهریز اجرا شد. وی از اجرای شبکه توزیع آبرسانی به مسکن مهر روستای مدوار خبر داد و افزود: با اجرای این طرح، 85 واحد مسکونی از نعمت آب شرب سالم بهره مند خواهند شد. خلاصه زاده عنوان کرد: تاکنون 900 متر لوله گذاری شبکه توزیع از نوع پلی اتیلن 63 به اتمام رسیده و هم اکنون 26 واحد مسکونی از خدمات این طرح بهره مند هستند. وی ادامه داد: منبع تامین آب مشترکان از محل یک حلقه چاه آب شرب واقع در روستای مدوار خواهد بود.  
اجرای شبکه توزیع آبرسانی به واحدهای مسکن مهر روستای مدوار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان مهریز از اجرای شبکه توزیع آبرسانی به مسکن مهر روستایی خبر داد.
محمدمهدی خلاصه زاده اظهار داشت: در سال گذشته نصب انشعاب‌ ها و لوله گذاری شبکه آب مسکن مهر روستایی در شهرستان مهریز اجرا شد.
وی از اجرای شبکه توزیع آبرسانی به مسکن مهر روستای مدوار خبر داد و افزود: با اجرای این طرح، 85 واحد مسکونی از نعمت آب شرب سالم بهره مند خواهند شد.
خلاصه زاده عنوان کرد: تاکنون 900 متر لوله گذاری شبکه توزیع از نوع پلی اتیلن 63 به اتمام رسیده و هم اکنون 26 واحد مسکونی از خدمات این طرح بهره مند هستند.
وی ادامه داد: منبع تامین آب مشترکان از محل یک حلقه چاه آب شرب واقع در روستای مدوار خواهد بود.
 

آدرس کوتاه :