آثار دو خبرنگار مهریز برتر استانی شد

آثار دو خبرنگار مهریز برتر استانی شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، علی دهقان منشادی و جمال زارع زاده دو خبرنگارمهریزی موفق به کسب رتبه برتر در اولین جشنواره استانی مطبوعات و خبرگزاریهای استان یزد شدند. علی دهقان منشادی (خبرنگار صدا و سیما در روستای منشاد) در رشته خبر با عنوان « گرمابه اسلامی منشاد با قدمت ۸۰۰ ساله به زباله دانی تبدیل شده است » موفق به کسب رتبه دوم شد. جمال زارع زاده ( خبرنگار صدا و سیما در شهرستان مهریز) و ( خبرگزاری مهر ) نیز در رشته عکس «بخش ویژه» با شش عکس با عنوان: « آدروشک؛ یخچال طبیعی در دل کویر» حائز رتبه دوم استان شد.  
آثار دو خبرنگار مهریز برتر استانی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، علی دهقان منشادی و جمال زارع زاده دو خبرنگارمهریزی موفق به کسب رتبه برتر در اولین جشنواره استانی مطبوعات و خبرگزاریهای استان یزد شدند.
علی دهقان منشادی (خبرنگار صدا و سیما در روستای منشاد) در رشته خبر با عنوان « گرمابه اسلامی منشاد با قدمت ۸۰۰ ساله به زباله دانی تبدیل شده است » موفق به کسب رتبه دوم شد.
جمال زارع زاده ( خبرنگار صدا و سیما در شهرستان مهریز) و ( خبرگزاری مهر ) نیز در رشته عکس «بخش ویژه» با شش عکس با عنوان: « آدروشک؛ یخچال طبیعی در دل کویر» حائز رتبه دوم استان شد.

 

آدرس کوتاه :