آب چشمه غربالبیز مهریز جاری شد

آب چشمه غربالبیز مهریز جاری شد


      آب چشمه غربالبیز مهریز جاری شد به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز به لطف بارندگی چند روز گذشته در این شهرستان آب چشمه غربالبیز مهریز جاری شد. این چشمه که در 5 کیلومتری مرکز مهریز قرار دارد هر ساله و در فصول گرم سال پذیرای گردشگران زیادی از سراسر استان  است و هر ساله اگر بارندگی به میزان کافی در این شهرستان باشد  آب این چشمه در ماهای اخر فصل پاییز جاری میشود و تا نیمه های تابستان  نیز ادامه دارد.   چشمه قدیمی و تاریخی غربالبیز مهریزدر دو سال گذشته  به علت خشکسالی، در بیشتر ماهای سال خشک بوده است در سال جاری به علت وجود بارندگی مناسب در ارتفاعات مهریز جاری شدن آب چشمه غربالبیز زودتر از هر سال جاری شود. مهندس ابوالقاسم نایبی مدیر منابع طبیعی شهرستان مهریز یکی مهمترین اقدامات منابع طبیعی برای احیا این چشمه احداث بند سیمانی در پشت کوههای مشرف به چشمه غربالبیز بوده دانست وگفت احداث این سد با شدت گرفتن بارندگیهای در روزهای اخیر، آب را به این چشمه هدایت کرده است. نایبی بیان داشت: برای احداث این بند سد سیمانی که در فاصله ۱۰ کیلومتری این چشمه  احداث شده، 500 میلیون ریال هزینه شده است .  
آب چشمه غربالبیز مهریز جاری شد
   آب چشمه غربالبیز مهریز جاری شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز به لطف بارندگی چند روز گذشته در این شهرستان آب چشمه غربالبیز مهریز جاری شد.

این چشمه که در 5 کیلومتری مرکز مهریز قرار دارد هر ساله و در فصول گرم سال پذیرای گردشگران زیادی از سراسر استان  است و هر ساله اگر بارندگی به میزان کافی در این شهرستان باشد  آب این چشمه در ماهای اخر فصل پاییز جاری میشود و تا نیمه های تابستان  نیز ادامه دارد.

 چشمه قدیمی و تاریخی غربالبیز مهریزدر دو سال گذشته  به علت خشکسالی، در بیشتر ماهای سال خشک بوده است در سال جاری به علت وجود بارندگی مناسب در ارتفاعات مهریز جاری شدن آب چشمه غربالبیز زودتر از هر سال جاری شود.

مهندس ابوالقاسم نایبی مدیر منابع طبیعی شهرستان مهریز یکی مهمترین اقدامات منابع طبیعی برای احیا این چشمه احداث بند سیمانی در پشت کوههای مشرف به چشمه غربالبیز بوده دانست وگفت احداث این سد با شدت گرفتن بارندگیهای در روزهای اخیر، آب را به این چشمه هدایت کرده است. نایبی بیان داشت: برای احداث این بند سد سیمانی که در فاصله ۱۰ کیلومتری این چشمه  احداث شده، 500 میلیون ریال هزینه شده است.

 

آدرس کوتاه :