آب رسانی سیار زیبنده مردم مهریز نیست !

آب رسانی سیار زیبنده مردم مهریز نیست !


مهندس محمدرضا حاتمی مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان با حضور فرماندار و بخشدار مرکزی شهرستان مهریز در جلسه ای پیرامون مشکلات آبرسانی به روستاهای شهرستان اعلام داشت :
آب رسانی سیار زیبنده مردم مهریز نیست !
  آب رسانی سیار زیبنده مردم مهریز نیست !

مهندس محمدرضا حاتمی مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان با حضور فرماندار و بخشدار مرکزی شهرستان مهریز در جلسه ای پیرامون مشکلات آبرسانی به روستاهای شهرستان اعلام داشت :

در عین حال مشکل کمبود آب استان و خشکسالی های اخیر  سیاست ما حذف آبرسانی سیار به روستاها می باشد ، و تا کنون از 250 روستای استان که از آب سیار استفاده می نمودند به 110 روستا کاهش داده شده است . وی قول مساعد داد تا ابتدای سال 88 روستاهای تنگ چنار و گردکوه از نعمت آب سالم اشامیدنی سالم دائم برخوردار شوند.

همچنین کلیه مشترکین جدید آب روستایی پس از ثبت نام حداکثر تا یک هفته کنتور آنان نصب می گردد.

همگی اعضای جلسه تاکید داشتند باید در روستاهای شهرستان جهت استفاده بهینه از مصرف آب فرهنگسازی شود در غیر اینصورت سال آتی نیز با مشکل کمبود آب مواجه خواهیم شد.

آدرس کوتاه :