« روز مهريز پاك » و همت مسئولين شهرستان

« روز مهريز پاك » و همت مسئولين شهرستان


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، به مناسبت 19 اسفند كه از سوي ستاد تسهيلات نوروزي مهريز به نام  « روز مهریز پاک» نامگذاري شده بود مسئولين اين شهرستان در اقدامي نمادين به جمع آوري زباله هاي جاده ورودي غربالبيز پرداختند. مسئولين شهرستان با هدف ترغیب و تشویق مردم در پاکیزه نگه داشتن شهر با يك اقدام فراگير و نمادين به نظافت اماكن تفريحي و گردشگري مهريز پرداختند.  
« روز مهريز پاك » و همت مسئولين شهرستان

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، به مناسبت 19 اسفند كه از سوي ستاد تسهيلات نوروزي مهريز به نام  « روز مهریز پاک» نامگذاري شده بود مسئولين اين شهرستان در اقدامي نمادين به جمع آوري زباله هاي جاده ورودي غربالبيز پرداختند.
مسئولين شهرستان با هدف ترغیب و تشویق مردم در پاکیزه نگه داشتن شهر با يك اقدام فراگير و نمادين به نظافت اماكن تفريحي و گردشگري مهريز پرداختند.

 

آدرس کوتاه :