گزارش تصويري راهپيمايي 22بهمن مهريز


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز:امام جمعه،فرماندار ،معاون فرماندار، بخشدارمرکزی  و روسای ادارات شهرستان مهريز نیز همپای سایر مردم در این راهپیمایی حضور داشتند.