فرکماندار مهریز کتابخانه‌های عمومی را یکی از ارکان اصلی فرهنگ خواند و بیان کرد: با توجه به این که آمار سرانه مطالعه نسبت به دیگر کشورهای پیشرفته در رتبه پایین‌تری قرار دارد نقش کتابخانه‌های عمومی در توسعه فرهنگ کتابخوانی در بین آحاد جامعه مهم و حیاتی است.

 

 

فرماندار مهریز در جلسه هیئت امنای کتابخانه های عمومی مهریز گفت: کتابخانه‌ها محلی مناسب برای پیشبرد دانش و فرهنگ عمومی جامعه هستند و به همین جهت تدارک منابع مورد نیاز و ارائه برنامه‌های آموزشی و فرهنگی یکی از نیازهای اساسی کتابخانه های عمومی است.

رضا زارع زاده مهریزی با  تاکید بر اهمیت کتاب و کتابخوانی گفت: هر اندازه که آحاد جامعه به دانایی و آگاهی باور داشته باشند به همان اندازه مطالعه و کتابخوانی رشد و توسعه خواهد یافت. 

وی ،کتابخانه‌های عمومی را یکی از ارکان اصلی فرهنگ خواند و بیان کرد: با توجه به این که آمار سرانه مطالعه نسبت به دیگر کشورهای پیشرفته در رتبه پایین‌تری قرار دارد نقش کتابخانه‌های عمومی در توسعه فرهنگ کتابخوانی در بین آحاد جامعه مهم و حیاتی است. 

همچنین حجت الاسلام عبدالرضا محی الدینی  افزود: ترویج فرهنگ مطالعه به همت، حمایت و برنامه‌های مستمر فرهنگی نیاز  دارد که یکی از آنها وقف کتاب است.

وی ادامه داد: همانطوریکه مردم ، زمین و سایر وسایل خود را وقف می‌کنند باید زمینه وقف کتاب روز به روز در جامعه و بین خانواده‌ها به عنوان یک ارزش تقویت و گسترش یابد.

همچنین مدیرکل کتابخانه های عمومی یزد گفت:  همکاری مردم  و  خانواده‌ها در تجهیز کتابخانه‌ها حرکتی ضروری و مورد تاکید دولت و حمایت می‌شود.

رقیه دوست فاطمی‌ها افزود: ترویج فرهنگ مطالعه یک کار مهمی است که همه در آن نقش آفرین هستند و باید همکاری کنند.


آدرس کوتاه :