درنشست شوراي اداري مهريز بامحوريت بزرگداشت چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي برضرورت باشکوه برنامه هاي ستاد دهه فجراين شهرستان تاکيدشد.
آدرس کوتاه :