فرماندار مهريزازتلاشها و زحمات مسئولين بخش دولتي و خصوصي در ايام قطعي گاز شهرستان تقدير كرد+گزارش تصويري

شناسه : 4270134

فرماندار مهريزاز مدير عامل شركت گاز شهرستان ، مسئولين بخش دولتي و خصوصي در ايام قطعي گاز در مهريزكه به منظور توسعه گاز استان وانجام عمليات اتصال خط اصلي گاز شهرستان بافق موجب شده بود ،تشكرواز تلاش ها و زحمات 14 نفر به نمایندگی از بخش های مختلف که در ايام قطعي گاز همکاری ویژه داشتند، با لوح سپاسی قدرداني كرد.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.