راه اندازی او لین مرکز رفاه کودک و خانواده در شهرستان مهریز


بازدید و پیگری نمودن اولین مرکز رفاه کودک و خانواده در شهرستان مهریز با حضور فرماندار و رئیس اداره بهزیستی شهرستان مهریزانجام شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز:در این بازدید"سيد محمد رستگاري" فرماندار شهرستان مهریز ضمن تشکر از پیگیری های اداره بهزیستی شهرستان جهت راه اندازی این گونه مراکز که باعث شکوفایی استعداد های کودکان و آموزشهای متنوع مهارتی می شود  ابراز امید واری کرد با اخذ مجوزه های لازم کار مرکزسریعتر  شروع گردد زیرا اعتقاد داریم یکی از بهترین راههای اموزش کودکان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی آموزشهای مهارت محور می باشد .
علیرضا علیزاده رئیس اداره بهزیستی شهرستان نیز در این بازدید بيان داشت :
شهرستان مهریز اولین شهرستان در استان یزد بعد از مرکز استان می باشد که در آن مرکز رفاه کودک و خانواده در حال تاسیس می باشد.
وی گفت:مراکز رفاه خانواده و کودک از مراکز نو و جدید دفتر امور کودکان سازمان بهزیستی می باشد که با هدف آموزشهای مهارت محور ،آموزش کودکان از طریق کارگاههای مادر و کودک با بکار گیری کارشناسان مجرب و آموزش دیده فعالیت خواهد نمود .
رئیس اداره بهزیستی شهرستان با بیان اینک مجوز های فعالیت مرکز ذکر شده در مراحل نهائی می باشد انشالله  به زودی توسط کمیسیون ماده 26 استان صادر خواهد گردید .