جلسه شوراي اعتكاف درفرماندار ي مهريز برگزار شد

شناسه : 2906474

 به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز:  ابتدا  سید محمد رستگاری فرماندار شهرستان مهريزضمن خير مقدم وتشكراز  حضارو تبيين دستور جلسه، اظهار داشت: اعتكاف معجون عبادتها و جهت رسيدن به قرب الهي حائز اهميت مي باشد لذا هماهنگي در جهت تسهيل و و فراهم نمودن زمينه بهره برداري روحاني و معنوي بيشتر معتكفين علي الخصوص جوانان مد نظر مي باشد.

سپس با توجه به اينكه در سالهاي گذشته استقبال خوبي در شهرو روستا هاي شهرستا ن از طرف اهالي صورت گرفته  خواستار مساعدت و همياري همه نهادهاي مسئول شهرستان دربرگزاري بهترمراسم اعتكاف شد.

در ادامه دهقان مسئول شوراي اعتكاف شهرستان گفت :قريب به 18سال مراسم اعتكاف در مهريز برگزارمي كردد در سال گذشته 1350نفر از خواهران و برادران محترم شهرستان در هفت مكان روستايي وسه مكان  شهري معتكف بوده اند.

 وي افزود:اعتكاف نياز به فرهنگ سازي مطلوبي دارد در واقع اعتكاف يك حج مقبول اللهي مي باشد كه مباحث خود شناسي ، خدا شناسي ، عصمت پذيري ومداري، امام شناسي وولايت پذيري و .... را شامل مي شود لذا تلاش در جهت بهتر برگزار شدن مراسم مي بايست مورد توجه قرار گيرد.

سپس هر يك از مدعويين نظرات خود را بيان و پس از بحث و تبادل نظردر پايان تصميماتي  اتخاذ گرديد .

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.