بخشدار مرکزی مهریز منصوب شد

شناسه : 2619461

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، "سید محمد میرمحمدی" در بخشی از این حکم آورده است:
در اجرای ماده 6 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شورای عالی اداری و با عنایت به تفویض اختیار شماره 142024 مورخ 6/12/92 وزیر محترم کشور، جنابعالی را به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان مهریز منصوب می نمایم.

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.