به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز ، فرماندار، بخشدارمركزي و معاونين فرماندار از يك واحد توليدي خانگي گلابگيري در روستاي منشاد بازديد كردند.

آدرس کوتاه :