فرماندار مهریز با بیان اینکه جهت برنامه ریزی اشتغال جوانان شهرستان نیاز به اطلاعات دقیق می باشد گفت در 20 روز آینده اطلس اشتغال شهرستان مهریز تدوین می گردد.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز رضا زارع زاده فرماندار مهریز در بازدید از موسسات شغلی و کاریابی شهرستان گفت : یکی از چالش های جامعه امروزی بحث بیکاری است که متاسفانه برخی خانواده ها درگیر آن هستند و ایجاد اشتغال و تثبیت  شغل های ایجاد شده  حائز اهمیت است .


زارع زاده اظهار داشت : شهرستان مهریز در حوزه صنعت و معدن ،کشاورزی و گردشگری دارای پتانسیل های بسیار فراوان است و برای ایجاد اشتغال پایدار نیاز به نقشه راه و اطلس اشتغال است.

فرماندار شهرستان مهریز با تاکید بر لزوم تعامل، همدلی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای رونق تولید و اشتغال افزود: دستگاه‌های اجرایی ذیربط در زمینه تولید و اشتغال باید به صورت مستمر جلسات تخصصی خود را برگزار کنند.


وی با اشاره به اینکه اولویت اول کاری تمام دستگاه‌های اجرایی رونق تولید و اشتغال است، اضافه کرد: جوان بیکار مورد تهدید و خطر است لذا ما هر چه در توان داریم باید برای اشتغال جوانان کار کنیم و سیاست‌های کلان کشوری و استانی را در شهرستان بومی سازی کنیم.

زارع زاده مهریزی با بیان اینکه جهت برنامه ریزی اشتغال جوانان شهرستان نیاز به اطلاعات دقیق می باشد گفت در 20 روز آینده اطلس اشتغال شهرستان مهریز تدوین می گردد.

وی عنوان کرد این اطلس شامل اطلاعات دقیق از افراد جویای کار و بومی شهرستان می باشد و بر اساس توانمندی ها وظرفیت های کاری آنها برای اشتغال در کارخانجات و واحد های اقتصادی خصوصی برنامه ریزی میشود و افراد جویای کار در این خصوص می توانند به موسسات مشاوره شغلی و کاریابی شهرستان مهریز مراجعه نمایند.

شهرستان مهریز دارای 2 موسسه مشاوره شغلی و کاریابی می باشد.
آدرس کوتاه :