توسط امام حمعه و فرماندار مهريز:


به مناسبت چهلمين ساگرد پيروزي انقلاب اسلامي،توسط امام جمعه و فرماندار مهريزبرگزیدگان و فعالان نماز مهريز تجليل شدند

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريزبه مناسبت چهلمين ساگرد پيروزي انقلاب اسلامي،در جلسه شوراي اقامه نماز شهرستان مهريزتوسط امام جمعه،مدير ستاداقامه نماز استان و فرماندار مهريزبرگزیدگان و فعالان نماز مهريز تجليل شدند.


آدرس کوتاه :