« بازگشت

دکتر ابوالقاسم رستگار ( مجلد 54 ردیف 100 مهریز ) - مشاهير مهريز


دکتر ابوالقاسم رستگار چشم پزشک  استان یزد  متولد مهریز   فرزند  میرزا محمود  سنه  1327 میباشد .

  

پرتال جامع امام خميني (ره)

پرتال جامع امام خميني (ره)

پايگاه اطلاع رساني مقام معظم رهبري

پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري

پرتال جامع امام خميني (ره)

يزدخبر

حاشيه

پايگاه اطلاع رساني دولت

پرتال وزارت كشور

پرتال استانداريحاشيه