« بازگشت

دکتر ابوالقاسم رستگار ( مجلد 54 ردیف 100 مهریز ) - مشاهير مهريز


دکتر ابوالقاسم رستگار چشم پزشک  استان یزد  متولد مهریز   فرزند  میرزا محمود  سنه  1327 میباشد .